Dugoročno poslovno partnerstvo

srpski

Za dugoročan uspeh je važno sa kim sarađuješ. Izreka kaže „S kim si – takav si“. Mi smo odlični – kao i naši partneri. Sa svojih 5 distributivnih centara koji se nalaze u Subotici, Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu kompanija Smitran Trade sarađuje sa preko 800 pravnih subjekata, prodavnica, servisera, velikih transportnih kuća i krajnjih potrošača. U svojoj servisnoj mreži imamo preko 100 servisera. Kroz 25 godina zajedno rastemo sa našim partnerima.